About Us
About us SRT
-   Tên đầy đủ:CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN SRT -   Tên giao dịch:SUNRISE TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY -   Tên viết tắt:SUNRISE TRANSPORT-   Vốn điều lệ:30.000.000.000 VNĐ ( Ba mươi tỷ việt nam đồng)-   Mã...
Field work
Domestic transportation
 1. Công bằng, không phân biệt: Mọi nhân viên ở Sunrise Construction được tuyển dụng, phân công, đánh giá một cách bình đẳng không phân biệt giới tính, độ tuổi,...
News
Điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải Coppy
Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải. Trong đó quy định...
Exchange Rate
CodeBuyTransferSell
EUR24936.4425011.4725234.98
GBP31937.2232162.3632449.78
HKD2836.762856.762893.85
INR0333.5346.6
JPY197.94199.94201.73
KRW019.3720.64
KWD073782.7876680.5
MYR05678.385752.09
NOK02677.922761.96
RUB0304.9372.99
SAR05932.456165.44
SEK02706.122774.35
SGD16266.4216381.0916593.72
THB622.95622.95648.95
Holiday Calendar
World Time