Import/export customs clrearing
Import/export customs clrearing
An toàn lao động tại nơi làm việc là ưu tiên hàng đầu của công ty chúng tôi. Trách nhiệm của chúng tôi là luôn quan tâm đến việc tạo ra một môi trường làm...
Domestic transportation
Domestic transportation
 1. Công bằng, không phân biệt: Mọi nhân viên ở Sunrise Construction được tuyển dụng, phân công, đánh giá một cách bình đẳng không phân biệt giới tính, độ tuổi,...
Exchange Rate
CodeBuyTransferSell
EUR24936.4425011.4725234.98
GBP31937.2232162.3632449.78
HKD2836.762856.762893.85
INR0333.5346.6
JPY197.94199.94201.73
KRW019.3720.64
KWD073782.7876680.5
MYR05678.385752.09
NOK02677.922761.96
RUB0304.9372.99
SAR05932.456165.44
SEK02706.122774.35
SGD16266.4216381.0916593.72
THB622.95622.95648.95
Holiday Calendar
World Time