Domestic transportation

 1. Công bằng, không phân biệt: Mọi nhân viên ở Sunrise Construction được tuyển dụng, phân công, đánh giá một cách bình đẳng không phân biệt giới tính, độ tuổi, vùng miền, trường học mà dựa trên tiêu chí phù hợp với công việc, tố chất, khả năng, kinh nghiệm và đóng góp qua hiệu quả công việc.

2. Đánh giá hiệu quả công việc hàng tháng: Hàng tháng công ty đánh giá và xếp loại hiệu quả công việc cho từng nhân viên theo nhiệm vụ và mục tiêu được phân công. Tiêu chí đánh giá công khai và minh bạch.

3. Tăng lương hằng năm: Ngoài tăng lương do thăng tiến, Sunrise Construction tăng lương thâm niên hàng năm cho nhân viên vào dịp giữa năm dựa vào kết quả công việc hàng tháng.

4. Thưởng Tết: Căn cứ vào kết quả công việc, công ty thưởng Tết cho nhân viên vào dịp cuối năm. Các nhân viên xuất sắc của các bộ phận được công ty khen thưởng đặc biệt (du lịch nước ngoài, thăng tiến).

5. Tham quan du lịch: Hàng năm Sunrise Construction tổ chức cho toàn bộ nhân viên và người thân đi tham quan du lịch vào thời điểm thích hợp thường là vào ngày sinh nhật của công ty.

6. Bảo hiểm và phúc lợi: Sunrise Construction thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của nhà nước như:

  •    Bảo hiểm xã hội.
  •    Bảo hiểm y tế.
  •    Bảo hiểm thất nghiệp.
  •    Bảo hiểm tai nạn.
  •    Bảo hiểm trách nhiệm nghề  nghiệp.

7. Đào tạo thường xuyên: Sunrise Construction đã tạo ra và duy trì một môi trường học tập và trao dồi các kỹ năng sống của người trí thức bằng các chuyên đề hằng tuần từ các kỹ năng giao tiếp, cách tư duy, ứng dụng tâm lý học đến các khóa học chuyên môn nghiệp vụ thiết kế, quản lý dự án, thi công xây dựng ... Chính từ những khóa học cùng nhau này chúng tôi ngày càng hiểu và gắn kết với nhau hơn. 

 8. Công đoàn Sunrise Construction: Công Đoàn cơ sở Sunrise Construction trực thuộc Liên đoàn lao động Quận 1, TP.HCM. Ngoài các chính sách phúc lợi của công ty, đoàn viên Sunrise Construction còn được sự hỗ trợ tích cực của công đoàn trong nhiều hoạt động ngoài giờ làm việc.

Exchange Rate
CodeBuyTransferSell
EUR24936.4425011.4725234.98
GBP31937.2232162.3632449.78
HKD2836.762856.762893.85
INR0333.5346.6
JPY197.94199.94201.73
KRW019.3720.64
KWD073782.7876680.5
MYR05678.385752.09
NOK02677.922761.96
RUB0304.9372.99
SAR05932.456165.44
SEK02706.122774.35
SGD16266.4216381.0916593.72
THB622.95622.95648.95
Holiday Calendar
World Time