Chuyển đổi đơn vị
 

LENGTH
MeterKilometerInchFootYardMileNautical Mile
10.00139.37013.280841.093610.000620.00053996
1000139370.13280.841093.610.621370.53995680
0.02540.0000310.083330.027780.000020.00001372
0.30480.000301210.333330.000190.00016458
0.91440.0009136310.000570.00049374
1609.341.60934633605280176010.86897408
18521.852729136076.122025.371.150751
AREA
Square MeterAreHectareSquare Km.Square YardAcreSquare Mile
10.010.001l1.195990.00025l
10010.010.0001119.5990.02471l
1000010010.01119602.471050.00001372
l100001001l247.1050.38610
0.836130.008360.00004l10.00021l
4046.864046860.4046590.00405484010.00156
lll2.5899930976006401
VOLUME
Cubic MeterLiterU.S. GallonCubic InchCubic FootImperial Gallon
11000264.17161023.735.3147219.978
0.00112.2641861.02550.035320.21998
0.003793.785321231.0010.133680.8237
0.00020.016390.0043310.000580.00360
0.0283228.3167.48048172816.22883
0.004554.545961.20095277.420.160541
WEIGHT
GramKilogramTonOuncePoundShort TonLong Ton
10.01 0.035270.0022  
100010.00135.27402.204620.00110.0098
 100013527402204.621.102310.984235
28.34950.028350.0000310.0625  
453.5930.453590.000451610.00050.00045
 907.1860.9071932000200010.8929
9071851016.051.016053584022401.121
Tỷ giá & Giá vàng
CodeBuyTransferSell
EUR24936.4425011.4725234.98
GBP31937.2232162.3632449.78
HKD2836.762856.762893.85
INR0333.5346.6
JPY197.94199.94201.73
KRW019.3720.64
KWD073782.7876680.5
MYR05678.385752.09
NOK02677.922761.96
RUB0304.9372.99
SAR05932.456165.44
SEK02706.122774.35
SGD16266.4216381.0916593.72
THB622.95622.95648.95
Ngày lễ quốc tế

Coming Soon!

Giờ quốc tế